tisdag 7 oktober 2008

Fysiskt sjuka blir psykiskt sjuka

De nya sjukförsäkringsreglerna gör fysiskt sjuka psykiskt sjuka "Människor som tidigare inte varit psykiskt sjuka blir sjuka av oro. Personer som redan lider av psykisk ohälsa blir apatiska och riskerar att hamna i ren misär. De stenhårda regler för sjukskrivning som Försäkringskassan ålagts att följa slår hårt.
– Vi ser redan effekterna och vi bävar för vad som ska hända fram­över, säger Ninna Lundin Söderlund, psykolog vid vårdcentralen i Filipstad, och Christel Iversen, personligt ombud i Östvärmland."

Här är hållpunkterna i det som kallas rehabiliteringskedjan och som gäller för alla anställda efter 1 juli 2008.
Dag 1 – 90: Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra sina vanliga arbetsuppgifter. Det är försäkringskassan som avgör om man kan anses klara arbetet eller inte.
Dag 91 – 180: Arbetsgivaren ska undersöka möjligheterna till omplacering inom företaget. Sjukpenning betalas ut endast om man inte kan utföra någon arbetsuppgift alls hos den nuvarande arbetsgivaren.
Dag 181 - 365: Sjukpenning betalas ut om man fortfarande inte kan utföra något arbete, men det är Försäkringskassan som avgör om man anses ha arbetsförmåga eller inte. Som arbetsförmåga räknas att man på något sätt skulle kunna utföra något slags arbete. Kommer Försäkringskassan fram till att det är så, då mister man rätten till sjukpenning. Endast om det med stor sannolikhet bedöms vara möjligt att återgå i arbete hos sin arbetsgivare före dag 365 kan man få prövningen av arbetsförmågan mot den reguljära arbetsmarknaden uppskjuten.
Efter dag 365: Nu ska arbetsförmågan utan undantag bedömas i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden. Ålder, bostadsort, utbildning, yrke eller tidigare verksamhet saknar betydelse. En 63-årig byggnadsarbetare från Torsby måste alltså söka vårdjobb i Malmö, precis som en ensamstående mamma måste söka alla jobb som finns, överallt i landet. Även vikariat ska sökas.

• Får man inget jobb och saknar annan försörjning får man vända sig till kommunens socialtjänst. Innan man får pengar därifrån måste man dock först göra slut på sina sparpengar och dessutom göra sig av med allt som kan ge pengar – hus, lägenhet, sommarstuga, bil etcetera.

• OBS!Det gäller att hålla ordning på var i rehabiliteringskedjan man befinner sig. Den som varit sjukskriven måste nämligen efter sjukskrivnings­tidens slut ha arbetat minst 90 dagar för att få börja om från dag 1 i kedjan.Om man varit sjukskriven under tre månader och sedan bara orkar arbeta 30 dagar innan man sjukskrivs på nytt, är man tvungen att räkna med de redan avverkade tre sjukmånaderna.Det innebär att man redan när sjukskrivning nummer två påbörjas befinner sig på dag 91 i kedjan och att arbetsgivaren omgående kan börja planera för omplacering inom företaget.

Nya regler för tidsbegränsad sjukersättning, för sjukersättning och för aktivitetsersättning gäller också. Kontakta Försäkringskassan för vidare information!
KÄLLA: ”Regeländringar i sjukförsäkringen - en sammanfattning.” En broschyr utgiven av försäkringskassan.

Rösta på mig!
2 kommentarer:

Anonym sa...

Håller med du
Finns inte en möjlighet att planera för framtiden när det är så här.
Appropå socialtjänst och vad dom gör med dem som mår psykiskt illa går att se här:
http://m00nster.blogspot.com

mvh
m00ns

Kaktusblomman sa...

Ja, man blir deppad när Försäkringskassan går emot läkarintygen. Det är bittert att vara tvungen att sälja sin bostad, bil mm för att kunna få socialbidrag.