fredag 24 oktober 2008

Försäkringskassan granskas av JO

Sedan årsskiftet har över 500 anmälningar om långsam och otydlig handläggning hos Försäkringskassan landat hos JO. Nu har JO beslutat granska kassan.
Det är svårt att få kontakt med Försäkringskassan och den person som handlägger enskildas ärenden, och handläggningstiderna är ofta mycket långa. Granskningen sker på JO:s eget initiativ. Den ska titta närmare på kassans arbetsmetoder och hur de stämmer med förvaltningslagen. Enligt LO-TCO Rättsskydd mörkar kassan medveten vem som är handläggare i enskilda ärenden, och undviker i strid med lagen att sätta ut information om telefonnummer eller e-post-adresser till handläggarna.

Vem är förvånad? Detta har ju varit känt i åratal. Det är inte en dag för tidigt som detta uppmärksammas av JO, som hittills bara sagt att FK gjort fel. Men sedan har det inte hänt något. Rösta på mig!

Intressant

1 kommentar:

Hannelore sa...

Det kommer inte att hända något nu heller. Inte om inte en majoritet i Riksdagen reagerar.