tisdag 14 oktober 2008

Försäkringskassan slösar med pengar på reklam

Det är verkligen höjden av klantighet och slöseri när Försäkringskassan satsar på reklam för 15 miljoner för att bli populärare bland befolkningen. Istället skulle de anställa mer handläggare så att folk får sin ersättning i tid, börja göra sakliga utredningar samt sätta försäkringsläkarna under tillsyn av Socialstyrelsen. Inte konstigt att Försäkringskassan är illa omtyckt när sjuka tvingas iväg till sociala för att FK inte tror på läkarintygen!

– Vi skiljer fakta från åsikter, säger Försäkringskassans i reklamen som går på bäst sändningstid. Det är nästan komiskt. De sjukskrivna som bollas mellan myndigheter och känner att de inte blir tagna på allvar känner nog inte igen sig i Försäkringskassans beskrivning av verkligheten.

Socialförsäkringsutredningen (ledd av Anna Hedborg) och Försäkringskassan har med sina ordval påverkat, inte bara debatten om sjukfrånvaron, utan också de förändringar som genomförts.Med ord som ”galopperande”, ”lavinartad” och ”rekordhög” får man en annan styrka för sina argument än om man håller sig till en vetenskapligt baserad beskrivning. Ordet ”fusk” har t ex getts ett större utrymme än vad som belagts rent statistiskt. Trots att Försäkringskassan gör sitt bästa för att visa hur många fuskare som avslöjas, är fusket inom socialförsäkringarna exempelvis obetydligt jämfört med annan ekonomisk brottslighet. men Socialförsäkringsutredningen och Försäkringskassan undviker konsekvent att se det ena fusket i relation till det andra.”Människor som FAKTISKT är sjuka” talar de två myndigheterna om. Därmed blir många försäkrade som kan räknas till de sjukskrivnas skara misstänkliggjorda.

Med retorik och statistik kan man ljuga mycket....
Rösta på mig!
Inga kommentarer: