tisdag 17 januari 2012

Dikt till Håkan Juholt

Hittat på Facebook, i gruppen Håkan Juholts Fanclub:

"Jag är ingen Moderat,
för jag är ju Demokrat.
Håkan Juholt vi besjunger uti toner.
För oss han är vår man,
han är så stark och S-ann.
Om man inte har för stora pretentioner.

I fråga doktorn jag såg dig,
du är mannen för S och mig.
Håkan Juholt vi besjunger uti toner.
Vi är beroende av varandra,
står så klart för osS alla andra.
Om vi inte har för stora pretentioner.

Tillbaka vi tar det nu,
den som gör det, det är du.
Håkan Juholt vi besjunger uti toner.
Vi står bakom dig i allt,
för vårt Sverige har blivit kallt.
Om vi inte har för stora pretentioner.

Upp till kamp... ihop med dig,
det är en ära för oss och mig.
Håkan Juholt vi besjunger uti toner.
Du är Partiledaren för osS alla
och vi kommer när du så kalla.
Om vi inte har för stora pretentioner.

Detta har jag tillängnat vår strålande fine Partiledare vi har i Socialdemokraterna han är bara bäst. Vår Håkan Juholt."

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati, socialdemokraterna, Alliansen, Regeringen,moderaterna, Håkan Juholt

Inga kommentarer: