måndag 3 december 2012

Hållbar utveckling kräver förståelse för kvinnors rätt

FN:s världskonferens om hållbar utveckling, slutade i besvikelse i somras, skriver Lena Ag, generalsekreterare "Kvinna till Kvinna". Hon menar att beslutsfattare saknar en sann förståelse för kopplingen mellan kvinnors mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar utveckling. En hållbar utveckling för världen handlar inte bara om miljö utan lika mycket om social hållbarhet.

Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i krigshärjade områden. De ser tydligt kopplingen mellan fattigdom, våld, diskriminering och miljöpåverkan. Efter väpnade konflikter ökar ofta mäns våld mot kvinnor och tillgången på vapen gör våldet mer brutalt. Konservativa traditioner stärker sitt grepp vilket oftast sker på bekostnad av kvinnors möjlighet att gå i skolan, arbeta och delta i politiken.Senaste exemplet är Iran där kvinnor nu inte får läsa vilka utbildningar de vill eller ta vilka jobb de vill! Skrämmande och upprörande!!

Våld och diskriminering av kvinnor drabbar inte bara kvinnorna utan hämmar även en demokratisk och ekonomisk utveckling. Något som också FN och Världsbanken framhåller. Därför vill Ag framhålla: utan en rättvis fred som inkluderar alla i ett samhälle – ingen hållbar utveckling.

Lagar som stärker kvinnors rätt att äga, ärva och ha tillgång till land är en grundbult för ett ge kvinnor möjlighet till ekonomisk utveckling.Att ha rätten att bestämma över sin egen kropp, hur många barn man vill ha och kunna skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar avgör människors välbefinnande. Hiv/Aids, barna- och mödradödlighet skövlar hundratusentals liv och undergräver en hållbar utveckling.

I sin senaste rapport hävdar FN:s utvecklingsprogram att hållbar utveckling är ofrånkomligt knuten till frågor om jämlikhet, social rättvisa och högre livskvalitet.

Fakta finns. Ändå tycks verklig politisk vilja saknas. En av anledningarna är att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i regeringar och parlament världen över. Även om antalet kvinnor ökar når de knappt upp till 20 procent av platserna i världens parlament. Vid fredsförhandlingar är det än värre. En undersökning av UN Women visar att kvinnor endast utgjort futtiga åtta procent av fredsförhandlingsdelegationerna sedan mitten av 90-talet .En skrämmande låg siffra som befäster min uppfattning att det är männen som för krig men kvinnorna som får ta konsekvensen!

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati,

Inga kommentarer: