fredag 25 januari 2013

Komvux- bortglömd läroform?

Komvux har i det tysta bytt skepnad. Nio av tio elever på grundläggande nivå är idag utlandsfödda och för många av dem riskerar studerandet bli en farlig skuldfälla. Trots mer välutbildade elever sjunker betygen.

Komvux uppdrag är att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden och dem med lägst utbildning. Nio av tio elever som går på den grundläggande nivån har utländsk bakgrund. De allra flesta på komvux är kvinnor, ungefär två tredjedelar. Under hela 2000-talet har resultaten kraftigt försämrats. Det gäller såväl utlandsfödda, som svenskfödda, män som kvinnor. Andelen icke godkända ökar och andelen med högsta betyg minskar. Detta trots att de elever som går på komvux har bättre utbildning än tidigare.Se http://www.skolvarlden.se/artiklar/det-saknas-politiskt-intresse

Elever som tidigare sökte sig till komux var ofta väldigt motiverade och hade framförallt språket. De hade andra förutsättningar att klara studierna. Nu har det skett en massiv ökning av utlandsfödda elever och tittar man på hur resultaten sjunker är det rimligt att anta att komvux har haft svårt att möta dessa elever. Har skolformen helt enkelt inte riktigt hunnit förändras i takt med verkligheten?

På komvux var 1998, 59,8 procent av eleverna på den grundläggande nivån utlandsfödda. 2010 hade den siffran ökat till 88,8 procent. Men ökningen gäller även på den gymnasiala nivån, där det skett en fördubbling, från 16,3 procent till 30,1 procent.


Geoff Erici leder den statliga utredning som ska se över komvux på grundläggande nivå. I uppdraget ligger att kartlägga den ekonomiska situationen för de studerande. Många av eleverna som tar studielån för att läsa på grundläggande nivå får senare i livet problem att betala tillbaka. Många studerar aldrig högre än till grundskolenivå. Deras utbildning räcker inte till och därför lyckas de aldrig riktigt etablera sig i samhället. Skrala inkomster leder för många till problem med att återbetala lånen.

Hälften av alla elever på grundläggande nivå på komvux med studielån hamnar förr eller senare hos Kronofogden( http://www.skolvarlden.se/artiklar/manga-elever-slutar-hos-kronofogden). De alarmerande siffrorna avslöjar statens utredare av komvux, Geoff Erici. Han menar att det krävs en kompetensutveckling bland lärarna på komvux, mycket beroende på att andelen utlandsfödda elever har ökat så kraftigt.

onsdag 23 januari 2013

Effekthöjningen av svensk kärnkraft en säkerhetsrisk

Effekthöjningen av gamla kärnkraftsverk kan göra reaktortankarna spröda. Detta försöker Ringhals förhindra genom en metod man inte har beprövad erfarenhet av, skriver Maj Wechselmann.

Hennes uppgifter kommer från SSM:s egen oavhängiga och självständiga granskningsrapport daterad 2012-10-31, från den del som handlar om ”Drift av kärnkraftreaktorer längre än ursprungligt analyserad eller konstruerad tid med hänsyn till åldringsfrågor”. I denna sägs det att den stora effekthöjningen i ett gammalt kärnkraftverk kan medföra korrosion i reaktorinneslutningens reaktortank därför att man ökat flödet av neutroner som bombarderar tankens väggar, detta kan leda till reaktortanksförsprödning.

Man försöker på Ringhals att kompensera denna ökning, (i tekniska termer fluens) genom att sätta mindre aktiva stavar närmast reaktortanksväggarna, men det är inte någon metod man har beprövad erfarenhet av. Det enda man vet är att man valde svetsgods med fel nickelhalt när man svetsade ihop reaktortanken för sisådär 37 år sedan, svetsgodset var inte lämpad för att man skulle höja effekten på gamla dagar. SSM: ”Vid effekthöjningar, som främst innebär en ökad flödeshastighet i och fluens i vissa system samt högre neutrondoser, gäller det att vara uppmärksam på ökad risk för korrosion och vibrationer samt ökad risk för bestrålningsförsprödning av reaktortank och bestrålningsinducerad spänningskorrosion för interna delar”.

”Snabbstopp innebär en påfrestning, eftersom reaktorn då stoppas på 4-6 sekunder genom att styrstavarna skjuts in. Temperaturen faller snabbt i reaktorn och det ger spänningar i tanken.” Ringhals 3 har snabbstoppats 170 gånger, Oskarshamn 1 har snabbstoppats 208 gånger och anses i Ny Teknik att ”vara nere för räkning”.

Tyska EU-parlamentarikern Jorgio Chatzimarkis, FDP (Folkpartiets liberala motsvarighet i Tyskland) blev så oroad av vad tyska medier betecknar som en ansvarslös och farlig utbyggnad av gamla svenska reaktorer, (man har även höjt effekten i Forsmark och Ringhals) att han anmälde Sverige till Europarådet.

Detta låter minst sagt olustigt. Vi bor inom den radie ( 8 mil) som skulle evakueras vid en eventuell reaktorolycka. Politiker !Gör något!

Bloggar:, Göteborg, debatt, , , Intressant, demokrati,

tisdag 22 januari 2013

Vad vore Ku-kux-klan utan kåpor?Vad vore Sverigedemokraterna utan internet?

Katarina Mazetti:s krönika om vad det egentligen är att vara svensk publicerades en morgon på nätet i Ica-Kuriren, en snäll livsstilstidning med huvudsakligen mogen kvinnlig läsekrets. Tre timmar senare trängs fyra fem hundra hatiska, ibland hotfulla, inlägg i kommentarsfältet. Ingen av kommentatorerna diskuterar frågan som ställdes: Vem är svensk, när blir man det och hur?

"Det handlar om hur jag hatar allt svenskt. Det är överraskande för en kvinna som hela sitt liv spelat svensk folkmusik, undervisat i svensk litteratur och till och med har folkdräkt… Man eldar på med blandade förolämpningar, typ; batikhäxa, klimakteriekärring och pissjävla idiot och frestar med att lägga ut mina mejluppgifter, adress, telefonnummer och utdrag ur min deklaration. Alla inlägg är anonyma. På natten bankar någon på mitt hus


Ett par dagar senare upptäcker den SD närstående sajten Avpixlat diskussionen och eldar på. Alla inlägg är fortfarande anonyma, men jag gör ett experiment och går in och protesterar under eget namn. Stor förvirring, inte kan det vara hon på riktigt? Ta genast bort!Jag gör ytterligare fem försök under eget namn. Fyra försvinner omgående, fortast går det när jag besvarar kommentaren: "Välkomna till Avpixlat, här är det högt i tak och här får ni veta Sanningen!"


"Skitsnack, ni plockar ju genast bort kritiska kommentarer!" skriver jag och den kommentaren försvinner inom tio minuter. En närmast nordkoreansk censur råder. Det är meningen att alla som går in på sajten ska känna att de hör till en liten förföljd sekt och att ALLA tycker likadant. Sen börjar Flashback i sin speciella stil. Först tjatar man på varandra och frågar om ingen har någon dynga om mig. Man hittar ingenting, så man börjar hitta på själv.


I detta sammanhang är det skönt att inte vara för ung och vacker och därmed reta trollen till bisarra sexfantasier och hot om gruppvåldtäkt. Och allt är anonymt. Vad vore Ku Klux Klan utan kåpor?"Vad vore Sverigedemokraterna utan webb och twitter?

Bloggar: , Göteborg, debatt, , Intressant, demokrati,

måndag 3 december 2012

Iransk offensiv mot kvinnor

Ledare i GP den 30/11 2012 av Johanna Andersson

Under de senaste månaderna har det cirkulerat olika rykten om vad som händer vid iranska universitet. Många uppgifter tyder nu på att 36 universitet stänger 77 olika utbildningar för kvinnor, samtidigt som män utestängs från ett mindre antal utbildningar. De internationella protesterna har inte låtit vänta på sig. Fredspristagaren och exiliraniern Shirin Ebadi har skrivit till FN:s generalsekreterare om saken, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navanethem Pillay har kritiserat det hela som ett försök att förvisa kvinnor tillbaka till hemmen. Irans utbildningsminister Kamran Daneshjoo avfärdar kritiken och betonar att 90 procent av alla utbildningsplatser är fortsatt öppna för både kvinnor och män.

Fördjupar man sig i frågan växer en komplex bild fram. Olika iranska universitet agerar på olika sätt. Ingenjörsutbildningar stängs för kvinnor vid många universitet. Samtidigt är dessa utbildningar fortsatt öppna för alla i vissa delar av landet. Men naturligtvis blir konkurrensen högre när det finns färre platser att söka för kvinnor. Många universitet tillämpar idag kvotering. 50 procent av platserna ska gå till män, eller 40 procent eller 60 procent. Bilden är inte entydig. Eftersom tidigare över 60 procent av de nyantagna studenterna varit kvinnor är kvotering något som främst gynnar män. Andra universitet delar upp studenterna efter kön och låter dem gå parallella utbildningar, med syfte att minimera kontaktytorna.

Utbildningsminister Daneshjoo vill driva könssegregeringen längre. Kritikerna talar om könsapartheid. Kvinnor och män ska läsa olika ämnen, sitta på olika bänkrader, använda olika korridorer och gå i olika klasser. Fler enkönade universitet ska uppföras över hela landet. Målet är ett kvinnouniversitet i varje provins. Det är oklart om kvinnor kommer att hänvisas enbart till dessa enkönade universitet eller om detta i praktiken kommer innebära att kvinnor får fler alternativ att välja på när det gäller högre utbildning.

Man försöker också dela upp utbildningar och ämnesområden i kvinnliga och manliga. Ekonomi, naturvetenskap och oljeindustriutbildningar är något manligt. Pedagogik, biblioteksvetenskap och litteratur är kvinnligt. Konservativa politiker försöker framställa könsmärkningen och könssegregeringen som något naturligt och önskvärt. Men olika universitet könsmärker utbildningar olika, vilket besvärande nog tydliggör att det mer handlar om sociala konstruktioner än naturliga ordningar.


Man vill öka könssegregeringen för att förbättra mäns villkor och genom detta undvika de politiska oroligheter som följer av arbetslöshet och fattigdom. Utbildning är avgörande för utveckling, framtid och frihet. Genom att utestängas från utbildningar får kvinnorna i Iran får betala ett högt pris för den politiska stabiliteten.
Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati,
Hållbar utveckling kräver förståelse för kvinnors rätt

FN:s världskonferens om hållbar utveckling, slutade i besvikelse i somras, skriver Lena Ag, generalsekreterare "Kvinna till Kvinna". Hon menar att beslutsfattare saknar en sann förståelse för kopplingen mellan kvinnors mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar utveckling. En hållbar utveckling för världen handlar inte bara om miljö utan lika mycket om social hållbarhet.

Kvinna till Kvinna stödjer kvinnoorganisationer i krigshärjade områden. De ser tydligt kopplingen mellan fattigdom, våld, diskriminering och miljöpåverkan. Efter väpnade konflikter ökar ofta mäns våld mot kvinnor och tillgången på vapen gör våldet mer brutalt. Konservativa traditioner stärker sitt grepp vilket oftast sker på bekostnad av kvinnors möjlighet att gå i skolan, arbeta och delta i politiken.Senaste exemplet är Iran där kvinnor nu inte får läsa vilka utbildningar de vill eller ta vilka jobb de vill! Skrämmande och upprörande!!

Våld och diskriminering av kvinnor drabbar inte bara kvinnorna utan hämmar även en demokratisk och ekonomisk utveckling. Något som också FN och Världsbanken framhåller. Därför vill Ag framhålla: utan en rättvis fred som inkluderar alla i ett samhälle – ingen hållbar utveckling.

Lagar som stärker kvinnors rätt att äga, ärva och ha tillgång till land är en grundbult för ett ge kvinnor möjlighet till ekonomisk utveckling.Att ha rätten att bestämma över sin egen kropp, hur många barn man vill ha och kunna skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar avgör människors välbefinnande. Hiv/Aids, barna- och mödradödlighet skövlar hundratusentals liv och undergräver en hållbar utveckling.

I sin senaste rapport hävdar FN:s utvecklingsprogram att hållbar utveckling är ofrånkomligt knuten till frågor om jämlikhet, social rättvisa och högre livskvalitet.

Fakta finns. Ändå tycks verklig politisk vilja saknas. En av anledningarna är att kvinnor fortfarande är underrepresenterade i regeringar och parlament världen över. Även om antalet kvinnor ökar når de knappt upp till 20 procent av platserna i världens parlament. Vid fredsförhandlingar är det än värre. En undersökning av UN Women visar att kvinnor endast utgjort futtiga åtta procent av fredsförhandlingsdelegationerna sedan mitten av 90-talet .En skrämmande låg siffra som befäster min uppfattning att det är männen som för krig men kvinnorna som får ta konsekvensen!

Bloggar: , Göteborg, debatt, ,, Intressant, demokrati,